ΑΛΟΙΦΗ ΒΑΦΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ PALC

3.00